För Kandidater

Vi är mycket måna om att alltid skapa en personlig men samtidigt professionell relation till våra kandidater.
Vi fungerar som kvalificerade rådgivare och är ett stöd under hela rekryteringsprocessen. Våra kandidater är våra framtida klienter och vi arbetar alltid utifrån ambitionen att alla relationer ska vara långsiktiga. Vi garanterar full konfidentialitet och delger ingen information om våra kandidater till någon part utan att först ha stämt av med kandidaten ifråga. Givetvis behandlar vi tips och rekommendationer från våra tipsgivare strikt konfidentiellt.

Vi behandlar din förfrågan strikt konfidentiellt och med fullständig sekretess enligt gällande personuppgiftslagstiftning och i linje med GDPR.
Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen läs vår Integritetspolicy

För ett gott samarbete