Om oss

Välkomna till DuoSearch!

Anna Ekeroth
Search Consultant & Founding partner
Tel: +46 (0) 739 25 66 82
E-post: anna.ekeroth@duosearch.se

Mer än 10 års erfarenhet av rekrytering med specialisering inom search/headhunting, inom de flesta branscher. Omfattande erfarenhet av såval chefsrekrytering som olika typer av specialistrekryteringar. Har flera års linjeerfarenhet inom personalområdet, från såväl privat som offentlig sektor. Tidigare även verkat i rollen som konsultchef inom bemanningsbranschen. Certifierad i vanligt förekommande testverktyg samt har en lång erfarenhet av kvalificerade personbedömningar.

Sara Tsuchiya
Search Consultant & Founding partner
Tel: +46 (0) 762 63 84 00
E-post: sara.tsuchiya@duosearch.se

Mer än 10 års erfarenhet ifrån rollen som rekryteringskonsult och headhunter, främst inom IT, Teknik och Telekom. Omfattande erfarenhet ifrån såväl chefsrekryteringar som avancerade specialistrekryteringar. Har tidigare även verkat i rollen som konsultchef för IT & Teknik-konsulter. Innehar certifieringar i olika testverktyg samt har en lång erfarenhet av kvalificerade personbedömningar. Magisterexamen i psykologi (PA-programmet) samt kandidatexamen i företagsekonomi ifrån Linköpings och Stockholms Universitet.

DuoSearch erbjuder följande tjänster

Executive search

Vårt erbjudande inkluderar executive search och vi genomför uppdrag såsom CEO och senior executives.

Vi verkar inom Ekonomi, Marknad, Försäljning, Inköp och IT.

Vår rekryteringsprocess bygger på gedigen erfarenhet och ett metodiskt tillvägagångssätt. Vi arbetar efter väl beprövade och kvalitetssäkrade processer. Vårt fokus är att säkerställa hög kvalitet och effektivitet genom hela rekryteringsprocessens gång. En väl genomförd analys är grunden för en framgångsrik rekrytering. Tillsammans med klienten arbetar vi fram förutsättningarna för rekryteringen och vi lägger stor vikt i att förstå vår klients verksamhet och situation. Förutom att träffa rekryterande chef träffar vi även andra nyckelpersoner för att skapa oss en förståelse för företaget, befattningen och den företagskultur som råder. Vi fungerar som rådgivare och bygger ett nära samarbete med klienten och har löpande avstämningar under processens gång. Vi vet att klienter uppskattar det och att vi på så vis också lägger grunden för en framgångsrik rekrytering.

Vi genomför en grundläggande kartläggning av branscher och företag i syfte att identifiera den bäst lämpade kandidaten för rollen i fråga. Vår researchprocess är omfattande och utgör den mest kritiska delen i vår rekryteringsprocess. Via våra egna nätverk, som vi byggt upp under drygt 20 års tid, tar vi även kontakt med relevanta tipsgivare som ger oss värdefull information om aktuell befattning och som tipsar om potentiella kandidater. En avgörande faktor är att sälja in den aktuella rollen på ett tilltalande sätt – här kommer vi in i rollen som ambassadörer för ert bolag och redan här grundläggs det första intrycket kandidaterna får av er som bolag. Vi är mycket måna om att alltid skapa en personlig men samtidigt professionell relation till våra kandidater.

Search av nyckelbefattningar

Vårt erbjudande inkluderar search av nyckelbefattningar såsom strategiska managementuppdrag och specialister.

Vi verkar inom Ekonomi, Marknad, Försäljning, Inköp och IT.

Vår rekryteringsprocess bygger på gedigen erfarenhet och ett metodiskt tillvägagångssätt. Vi arbetar efter väl beprövade och kvalitetssäkrade processer. Vårt fokus är att säkerställa hög kvalitet och effektivitet genom hela rekryteringsprocessens gång. En väl genomförd analys är grunden för en framgångsrik rekrytering. Tillsammans med klienten arbetar vi fram förutsättningarna för rekryteringen och vi lägger stor vikt i att förstå vår klients verksamhet och situation. Förutom att träffa rekryterande chef träffar vi även andra nyckelpersoner för att skapa oss en förståelse för företaget, befattningen och den företagskultur som råder. Vi fungerar som rådgivare och bygger ett nära samarbete med klienten och har löpande avstämningar under processens gång. Vi vet att klienter uppskattar det och att vi på så vis också lägger grunden för en framgångsrik rekrytering.

Vi genomför en grundläggande kartläggning av branscher och företag i syfte att identifiera den bäst lämpade kandidaten för rollen i fråga. Vår researchprocess är omfattande och utgör den mest kritiska delen i vår rekryteringsprocess. Via våra egna nätverk, som vi byggt upp under drygt 20 års tid, tar vi även kontakt med relevanta tipsgivare som ger oss värdefull information om aktuell befattning och som tipsar om potentiella kandidater. En avgörande faktor är att sälja in den aktuella rollen på ett tilltalande sätt – här kommer vi in i rollen som ambassadörer för ert bolag och redan här grundläggs det första intrycket kandidaterna får av er som bolag. Vi är mycket måna om att alltid skapa en personlig men samtidigt professionell relation till våra kandidater.

Begränsad search

Vi genomför en begränsad kartläggning av ett mindre antal företag och kandidater. En begränsad search är inte lika omfattande och tidskrävande som en full search och i flera fall så är kandidaterna redan kända och namngivna av vår klient. Tillsammans med klienten skräddarsyr vi processen efter önskemål.

Second opinion

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning i de fall då våra klienter väljer att själva genomföra en rekrytering så kan vi bistå med ytterligare beslutsunderlag s.k. second opinion. Detta innebär att vi kartlägger personens styrkor och utvecklingsområden, motivation och potential för rollen. Vi kan vid denna tjänst även erbjuda personlighetstester och analytiska tester som ett komplement.

Strategisk rådgivning

Med stöd av skräddarsydda processer hjälper vi dig att fatta välgrundade beslut och arbeta långsiktigt med kompetensutveckling. Vi kan hjälpa dig att bedöma och utveckla personer och deras kompetens för att uppnå strategiska affärsmål. Vi bedömer vilken kompetens som behövs och var. Vi erbjuder en objektiv och sakkunnig second opinion inför en befordran eller rekrytering. Vi använder oss av personlighetstester och analytiska tester som är anpassade efter processen, i kombination med vårt kunnande om klientens verksamhet.

För ett gott samarbete